fb

Nabór na wolne stanowisko pracy Referent d.s. księgowości
Dodano: 2019-07-08

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent d.s. księgowości

 

1. Wymagania:

 

2. Zakres podstawowych obowiązków:

 3. Forma zatrudnienia:

 4. Wymagane dokumenty:

    5. Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w kopertach w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wielkopolskim os. Wojska Polskiego 25 lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Wojska Polskiego 25, 62-065 Grodzisk Wielkopolski w terminie do 25 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu do Spółdzielni Mieszkaniowej). Na kopercie prosimy napisać: Rekrutacja