fb

O spółdzielni

Początki Spółdzielczości Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. datuje się na lata 1958/59 kiedy to z inicjatywy kilku zapaleńców zawiązuje się przy miejscowej Spółdzielni Inwalidów - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota", zarejestrowana w sądzie 21.02.1959r. Po zmianie nazwy na Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową "Współpraca", powstaje zaledwie 5 budynków mieszkalnych, w większości dla pracowników grodziskich zakładów pracy.

W 1970r. w wyniku politycznej decyzji ówczesnych władz, grodzisk spółdzielnia utraciła swoją samodzielność i została włączona, w charakterze jednego z osiedli, w struktury jednostki powiatowej z Nowego Tomyśla. Niestety zgodnie z regułą "bliższa ciału koszula" jednostka nadrzędna, w latach 1970-87, buduje jedynie 10 kolejnych budynków.

Tak więc po 21 latach istnienia - w okresie największego rozkwitu spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju - powstało zaledwie 406 mieszkań o łącznej powierzchni 18,7 tys. m2

W dniu 01.09.1987r., po wyłączeniu ze struktur SM w Nowym Tomyślu, reaktywowano działalność Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp.

Od samego początku inwestycje mieszkaniowe stały się priorytetowym zagadnieniem w planach rozwojowych Spółdzielni. Jeszcze w latach 1990-92, korzystając z ostatnich kredytów tzw. "starego portfela", udało się wybudować 220 mieszkań.

Niestety wycofanie się państwa z jakiejkolwiek pomocy dla budownictwa mieszkaniowego skutecznie wstrzymało jego rozwój w całym kraju.
Pomimo takich trudności Spółdzielnia nieprzerwanie inwestuje:
- powstało kilkadziesiąt mieszkań przy wykorzystaniu kredytów z KFM
- budujemy domki w zabudowie szeregowej oraz realizujemy 20-50 mieszkań rocznie.

Obecnie Spółdzielnia posiada 1.112 mieszkań o łącznej powierzchni  ok 60.000 m2. Administrujemy dwoma osiedlami oraz kilkoma wspólnotami, w których żyje ponad 1/3 ludności miasta.