fb

RODO

Rolę Inspektora Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej pełni p. Artur Klapa. Wszelkie pytania i uwagi związane z danymi osobowymi i ich bezpieczeństwem, prosimy kierować na adres:

iodo@smgrodzisk.wlkp.pl

tel. 61 44 45 255 w.28

 Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim, os. Wojska Polskiego 25 (KRS - 0000170541, e-mail: smgrodzisk@smgrodzisk.wlkp.pl).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Artur Klapa (tel. 61 44 45 255, e-mail iodo@smgrodzisk.wlkp.pl), z którym można się kontaktować w sprawach związanych z Pana/i danymi, w tym w sprawie uzyskania kopii danych.
 3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności: imiona i nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, serię i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL.
 4. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego wywiązania się przez Spółdzielnię z działań związanych z Pana/i prawem do mieszkania, zawarciem umowy lub w celu realizacji lub obsługi już zawartych z Panem/ią umów.
 5. Dane mogą być powierzane wyłącznie podmiotom działającym na rzecz Spółdzielni w celu prawidłowej obsługi umowy lub jej realizacji.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wywiązania się przez Spółdzielnię z powyższych działań.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Spółdzielnia informuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.
 11. Spółdzielnia informuje, że nie prowadzi działań marketingowych.
 12. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Polityka prywatności szczegółowo opisująca prawa osoby, której dane Spółdzielnia przetwarza dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni.


POLITYKA PRYWATNOŚCI - Pobierz