fb

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza wybierana jest na trzy lata - aktualna kadencja 2019r. - 2022r.,
skład 9-cio osobowy, stałe komisje: Rewizyjna, Osiedlowa.

 W skład Prezydium Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Przewodniczący,
  • Zastępca Przewodniczącego,
  • Sekretarz,
  • Przewodniczący komisji rewizyjnej,
  • Przewodniczący komisji osiedlowej.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wielkopolskim

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Jerzy Piątyszek Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Alicja Gruch Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Mirella Jany Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Przybylak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
5. Paweł Lubik Przewodniczący Komisji Osiedlowej 
6. Ireneusz Szade Członek Komisji Rewizyjnej
7. Łukasz Hojan Członek Komisji Rewizyjnej
8. Hanna Maciejewska Członek Komisji Osiedlowej
9. Jerzy Kryś Członek Komisji Osiedlowej


Uchwała nr 9/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 10.12.2014r.

Uchwała nr 10/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 10.12.2014r.