fb

Montażowo budowlane

PRZETARG  NIEOGRANICZONY - TERMOMODERNIZACJA

 

Treść ogłoszenia o przetargu

Warunki zamówienia

Przedmiar_docieplenie_scian_19

Przedmiar_docieplenie_scian_20

Przedmiar_docieplenie_scian_21

Przedmiar_docieplenie_scian_22

Przedmiar_docieplenie_scian_23

Przedmiar_docieplenie_scian_24

Przedmiar_poddasze_piwnice_mansarda_19

Przedmiar_poddasze_piwnice_mansarda_20

Przedmiar_poddasze_piwnice_stropodach_21

Przedmiar_poddasze_piwnice_stropodach_22

Przedmiar_poddasze_piwnice_stropodach_23

Przedmiar_poddasze_piwnice_stropodach_24

 


 

Przetarg - Wykonanie robót malarskich w budynku nr 3 na os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp.

Warunki zamówienia 2019 - roboty malarskie

Przedmiar OWP 3

Rozstrzygniecie przetargu

 


Przetarg - Wymiana stolarki okiennej - 2019 rok

Na wykonanie robót remontowych przewidzianych do realizacji w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Warunki zamówienia - okna 2019

Wykaz okien na przetarg 2019 publikacja

Rozstrzygnięcie przetargu


PRZETARG  NIEOGRANICZONY – TERMOMODERNIZACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim, działając w oparciu o „Regulamin zlecania i wykonywania usług oraz robót budowlanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp.”, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

Docieplenie ścian budynków wielorodzinnych nr 11, 15, 17 oraz frontowych i tylnych ścian budynków wielorodzinnych nr 7 i 8 na os. Wojska Polskiego w układzie docieplenie na docieplenie (w przypadku ścian podłużnych budynków nr 11 i 15 przed przyklejeniem płyt styropianowych konieczne będzie wzmocnienie połączeń warstwowych płyt elewacyjnych przy użyciu stalowych łączników wklejanych)

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. Os. Wojska Polskiego 25, w terminie do dnia 8.04.2019 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 8.04.2019 r. o godz. 10 05  - otwarcie ofert jest jawne.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia o przetargu

Warunki zamówienia

Przedmiar docieplenie ścian 7

Przedmiar docieplenie ścian 8

Przedmiar docieplenie ścian 11

Przedmiar docieplenie ścian 15

Przedmiar docieplenie ścian 17

Komunikat - rozstrzygnięcie przetargu

 


Przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Warunki zamówienia - izolacja
Kosztorys i Przedmiar
Rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic bud. Chopina 20.


ZLECENIE OFERTOWE - roboty instalacyjne

"Wykonanie sieci preizolowanej C.O. i C.W.U. z kotłowni do budynków nr 1 i 2 na Os. Wojska Polskiego."
Termin składania ofert do 20.04.2018 r.
Termin realizacji zlecenia do 31.08 2018 r.
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót
Profil sieci 1
Profil sieci 2


O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach oraz piwnicach w budynkach wielorodzinnych na Osiedlu Wojska Polskiego i os. przy ul. Chopina w Grodzisku Wlkp.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp., Osiedle Wojska Polskiego 25, w terminie do dnia 09-04-2018 do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2018 r. o godzinie 10.05

Warunki zamówienia - okna

Zestawienie okien do przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu


O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

* docieplenie ścian frontowych i tylnych elewacji budynków wielorodzinnych nr 3, 4, 5, 6, na os. Wojska Polskiego oraz wszystkich ścian budynków wielorodzinnych nr 4, 6, 14, 16 i 18 na os. przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim w układzie docieplenie na docieplenie.

Zakres robót obejmuje również wymianę balustrad balkonowych w budynkach nr 4, 6, 14, 16 i 18 na os. przy ul. Chopina.

* docieplenie stropu nad piwnicą np. panelami z wełny mineralnej (dot. budynków wyżej wymienionych)

* docieplenie stropodachu wentylowanego włókniną celulozową / wełną mineralną metodą wdmuchiwania (dot. budynków wyżej wymienionych).

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej  w Grodzisku Wlkp., os. Wojska Polskiego 25, w terminie do dnia  21.02.2018 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018 r. o godz. 10.05.

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Kosztorys 1

Kosztorys 2

Kosztorys 3

Kosztorys 4

Przedmiar robót 1

Przedmiar robót 2

Przedmiar robót 3

Przedmiar robót 4

Rozstrzygnięcie przetargu - komunikat

 


O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

* docieplenie ścian frontowych i tylnych elewacji budynków wielorodzinnych nr 3, 4, 5, 6, na os. Wojska Polskiego oraz wszystkich ścian budynków wielorodzinnych nr 4, 6, 14, 16 i 18 na os. przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim w układzie docieplenie na docieplenie.

Zakres robót obejmuje również wymianę balustrad balkonowych w budynkach nr 4, 6, 14, 16 i 18 na os. przy ul. Chopina.

docieplenie stropu nad piwnicą panelami z wełny mineralnej (dot. budynków wyżej wymienionych)
* docieplenie stropodachu wentylowanego włókniną celulozową metodą wdmuchiwania (dot. budynków wyżej wymienionych)

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej  w Grodzisku Wlkp., os. Wojska Polskiego 25, w terminie do dnia 15.01.2018 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2018 r. o godz. 10.05.     

Pliki do pobrania:

WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK  


 


Przetarg na remont posadzek balkonowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty dotyczącej Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z zastosowaniem negocjacji na realizację zadania pn. : "Remont posadzek balkonowych budynków wielorodzinnych na os. przy ul. Chopina i Wojska Polskiego oraz wejścia do lokalu użytkowego w budynku nr 16 na os. Wojska Polskiego"

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. Os. Wojska Polskiego 25 , w terminie do dnia 04.04.2017 r. do godziny 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2017 r. o godz. 10:15.

Do pobrania:
- Warunki zamówienia
- Kosztorys - balkony
- Kosztorys - lokal użytkowy

O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

* docieplenie ścian frontowych i tylnych elewacji budynków wielorodzinnych nr 3, 4, 5, 6, na os. Wojska Polskiego oraz wszystkich ścian budynków wielorodzinnych nr 4, 6, 14, 16 i 18 na os. przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim w układzie docieplenie na docieplenie.

Zakres robót obejmuje również wymianę balustrad balkonowych w budynkach nr 4, 6, 14, 16 i 18 na os. przy ul. Chopina.

* docieplenie stropu nad piwnicą np. panelami z wełny mineralnej (dot. budynków wyżej wymienionych)

* docieplenie stropodachu wentylowanego włókniną celulozową / wełną mineralną metodą wdmuchiwania (dot. budynków wyżej wymienionych).

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej  w Grodzisku Wlkp., os. Wojska Polskiego 25, w terminie do dnia  21.02.2018 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018 r. o godz. 10.05.

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Kosztorys 1

Kosztorys 2

Kosztorys 3

Kosztorys 4

Przedmiar robót 1

Przedmiar robót 2

Przedmiar robót 3

Przedmiar robót 4

Specyfikacja

Przetarg - Wymiana stolarki okiennej - 2019 rok