fb

PRZETARG NIEOGRANICZONY - TERMOMODERNIZACJA
Dodano: 2020-02-11

PRZETARG  NIEOGRANICZONY - TERMOMODERNIZACJA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim, działając w oparciu o „Regulamin zlecania i wykonywania usług oraz robót budowlanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp.”, zaprasza do złożenia oferty na  realizację  zadania :

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. Os. Wojska Polskiego 25, w terminie do dnia 24.02.2020 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 24.02.2020 r. o godz. 10 05  - otwarcie ofert jest jawne.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Warunki zamówienia

Przedmiar_docieplenie_scian_19

Przedmiar_docieplenie_scian_20

Przedmiar_docieplenie_scian_21

Przedmiar_docieplenie_scian_22

Przedmiar_docieplenie_scian_23

Przedmiar_docieplenie_scian_24

Przedmiar_poddasze_piwnice_mansarda_19

Przedmiar_poddasze_piwnice_mansarda_20

Przedmiar_poddasze_piwnice_stropodach_21

Przedmiar_poddasze_piwnice_stropodach_22

Przedmiar_poddasze_piwnice_stropodach_23

Przedmiar_poddasze_piwnice_stropodach_24